Monthly Archives: November 2017

Jak myšlenky ovlivňují tělo?

Otázka, která se může zdát jasná, avšak jaké jsou konkrétní chemické procesy vyvolané myšlenkou? Pokud je pravda, že myšlenka má moc ovlivnit systém chemické přeměny, pak další otázkou je, zda vyvolaný efekt má vliv na vnější okolnosti, což lze klasifikovat jako nepřímý vliv. A existuje i přímý vliv? Možná že teď můžeme odpovědět pouze teoreticky,…
Read more

Serotonin (také 5-hydroxytryptamin, 5-HT): Jakou má vlastně funkci a jak pomáhají léky?

Možná jste již slyšeli o serotoninu, který je považován za hormon štěstí. Ne vždy je však zcela popsaná jeho fyziologická funkce. Věděli jste například, že kvůli jeho funkci ho lze označit spíše za neurotransmiter a že existuje receptor ve skupině serotoninů označený jako 5-HT1A, který je naopak příčinou úzkosti? Nicméně v současné době je manipulace se…
Read more

Otevřít chat
Jak Vám mohu pomoci?